ULTRAMARIN - maritime media & more
ULTRAMARIN - maritime media & more
RheIndex RheIndex www.ultramarin.nl
000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
rechtes Ufer - rechteroever - right bank - rive droite   linkes Ufer - linkeroever - left bank - rive gauche
                ???                
              OpenStreet Map <800 OpenStreet Map              
              OpenStreet Map 800 OpenStreet Map                
        Götterswickerhamm   Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie OpenStreet Map 800,20 OpenStreet Map                
          An der Arche     OpenStreet Map 800,20 OpenStreet Map                
            Hochspannungsleitung OpenStreet Map 800,85 OpenStreet Map Hochspannungsleitung              
              OpenStreet Map 801,00 OpenStreet Map     Grunlandsort          
              OpenStreet Map 802,00 OpenStreet Map     Gottlieber Welle          
        Reeshoven     OpenStreet Map 802,30 OpenStreet Map                
          Ferkesbur     OpenStreet Map 802,40 OpenStreet Map                
          Mehrumer Ort     OpenStreet Map 802,50 OpenStreet Map                
        Mehrum     OpenStreet Map 803,00 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 803,90 OpenStreet Map Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie   Rheinberg          
              OpenStreet Map 804 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 804,30 OpenStreet Map     Am Flierestruk          
          Tenderingsort     OpenStreet Map 805,00 OpenStreet Map                
                OpenStreet Map 805,40 OpenStreet Map     Ossenberg          
                OpenStreet Map 805,80 OpenStreet Map     Rheinberger Kanal
(fossa Eugeniana)
         
                OpenStreet Map 806,00 OpenStreet Map     Driangel          
                OpenStreet Map 806,20 OpenStreet Map Hafen/haven/port Solvay Rheinberg            
                OpenStreet Map 806,40 OpenStreet Map     Haus Momm          
          Tenderingsort     OpenStreet Map 806,50 OpenStreet Map Hafen/haven/port Solvay Borth            
              OpenStreet Map 806,72 OpenStreet Map              
              OpenStreet Map 807 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 807,30 OpenStreet Map     Gottlieber Welle          
        Ork     OpenStreet Map 807,60 OpenStreet Map              
              OpenStreet Map 807,70 OpenStreet Map     Rosskribbe          
          Boßstraße     OpenStreet Map 807,80 OpenStreet Map     Im Pottdeckel          
              OpenStreet Map 808,00 OpenStreet Map     Wallach          
          An der Gest     OpenStreet Map 808,50 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 809 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 809,50 OpenStreet Map     Haus Pottdeckel          
          Im Storchennest     OpenStreet Map 809,90 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 810,00 OpenStreet Map     Im Pottdeckel          
          Büssumer Ort     OpenStreet Map 811,00 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 811,30 OpenStreet Map Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie   Büderich        
                OpenStreet Map 811,30 OpenStreet Map     Wacht am Rhein
Büdericher Reck
         
                OpenStreet Map 812 OpenStreet Map                
          Büssumer Ort     OpenStreet Map 812,50 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 813 OpenStreet Map     Büdericher Reck          
      Ein-/Ausfahrt Wesel-Datteln-Kanal   OpenStreet Map 813,20 OpenStreet Map     Am Schlag          
              OpenStreet Map 813,50 OpenStreet Map     Am Blücher
(Fort Blücher)
         
    Brücke/brug/bridge/pont Straßenbrücke Wesel-     OpenStreet Map 813,85 OpenStreet Map     -Büderich Brücke/brug/bridge/pont    
        Wesel   Pegel Wesel OpenStreet Map 814,00 OpenStreet Map     Am Blücher          
      Lippe (nicht schiffbar/niet bevaarbaar/non-navigable) Lippe     OpenStreet Map 814,45 OpenStreet Map              
          Handelshafen Wesel Hafen/haven/port OpenStreet Map 814,57 OpenStreet Map              
            OpenStreet Map 815 OpenStreet Map              
            OpenStreet Map 815,10 OpenStreet Map              
    Brücke/brug/bridge/pont Eisenbahnbrücke Wesel     OpenStreet Map 815,28 OpenStreet Map     = zerstört Brücke/brug/bridge/pont    
          Römerward     OpenStreet Map 815,30 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 816,00 OpenStreet Map     Spandauer Ort          
          Römerward Sporthafen Wesel Sporthafen/jachthaven/marina/port de plaisance OpenStreet Map 816,50 OpenStreet Map                
          Gravenkop
Grafinsel
    OpenStreet Map 816,80 OpenStreet Map                
                OpenStreet Map 817,00 OpenStreet Map     Spandauer Ort
Perricher Ward
         
                OpenStreet Map 818,00 OpenStreet Map     Perricher Ward          
                OpenStreet Map 818,00 OpenStreet Map     Perrich        
                OpenStreet Map 818,45 OpenStreet Map     Werrich        
                OpenStreet Map 818,60 OpenStreet Map     Im Neger
(Op de Sand)
         
                OpenStreet Map 819,00 OpenStreet Map     Willichshof          
                OpenStreet Map 820,00 OpenStreet Map     Fischerhütten          
          Grafinsel
Flürenscher Kanal
    OpenStreet Map 820,50 OpenStreet Map              
          An der Rose     OpenStreet Map 820,70 OpenStreet Map              
          An der Rose
Bislicher Ort
    OpenStreet Map 821,00 OpenStreet Map     Bislicher Insel          
                OpenStreet Map 821,20 OpenStreet Map     An der Normandie          
                OpenStreet Map 822,00 OpenStreet Map     Portang          
          Am Posdick     OpenStreet Map 822,50 OpenStreet Map     Nottebohm          
          Marwick     OpenStreet Map 822,50 OpenStreet Map                
                OpenStreet Map 822,80 OpenStreet Map Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie Orderstation Xanten            
                OpenStreet Map 823,00 OpenStreet Map     Bislicher Insel          
                OpenStreet Map 823,30 OpenStreet Map   Anlegestelle Xanten          
                OpenStreet Map 823,30 OpenStreet Map     Beek        
            Personenfähre Bislich- Fähre/veer/ferry/bac OpenStreet Map 823,40 OpenStreet Map Fähre/veer/ferry/bac -Xanten          
                OpenStreet Map 824,00 OpenStreet Map     Xanten      WWW: Xanten
                OpenStreet Map 824,00 OpenStreet Map     Hoge Wee          
          Bislich     OpenStreet Map 824,60 OpenStreet Map                
                OpenStreet Map 824,80 OpenStreet Map     Lüttingen          
                OpenStreet Map 825 OpenStreet Map                
          Bislicher Ort Kiesverladung Bislicher Ort Hafen/haven/port OpenStreet Map 825,50 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 826,00 OpenStreet Map     Hoge Wee
Fürstenberger Ort
         
        Wissel     OpenStreet Map 826,60 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 827 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 828 OpenStreet Map                
          Am Wolf     OpenStreet Map 828,50 OpenStreet Map     Wardt          
          Am Goldgräber     OpenStreet Map 829,00 OpenStreet Map     Fürstenberger Ort          
              OpenStreet Map 830 OpenStreet Map              
          Grindort
(Hübschgrindort)
    OpenStreet Map 830,20 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 830,70 OpenStreet Map     Vynen        
                OpenStreet Map 831 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 832,00 OpenStreet Map     Teufelskat          
                OpenStreet Map 833,00 OpenStreet Map     Teufelskat
In de Krali
         
                OpenStreet Map 833,60 OpenStreet Map     Obermörmter          
          Grindort     OpenStreet Map 833,70 OpenStreet Map                
          Reeser Eiland     OpenStreet Map 834,00 OpenStreet Map                
              Hochspannungsleitung OpenStreet Map 834,37 OpenStreet Map Hochspannungsleitung              
                OpenStreet Map 834,50 OpenStreet Map     In de Krali          
          Steppenhof     OpenStreet Map 834,60 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 835,00 OpenStreet Map     Obermörmter
(Husenerort)
         
                OpenStreet Map 836 OpenStreet Map                
          Reeser Eiland     OpenStreet Map 836,50 OpenStreet Map                
              OpenStreet Map 837,00 OpenStreet Map     Obermörmter          
          Personenfähre Rees- Fähre/veer/ferry/bac OpenStreet Map 837,30 OpenStreet Map Fähre/veer/ferry/bac -Reeserschanz          
        Rees   Pegel Rees OpenStreet Map 837,40 OpenStreet Map              
              OpenStreet Map 837,50 OpenStreet Map     Reeserschanz        
          Umschlagstelle Rees Hafen/haven/port OpenStreet Map 837,70 OpenStreet Map              
          Reeser Grund     OpenStreet Map 837,80 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 838,00 OpenStreet Map Sporthafen/jachthaven/marina/port de plaisance   Niedermörmter        
      Brücke/brug/bridge/pont Straßenbrücke Rees-     OpenStreet Map 838,65 OpenStreet Map     -Kalkar Brücke/brug/bridge/pont      
                OpenStreet Map 839 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 840 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 840,20 OpenStreet Map     Rotes Häuschen          
                OpenStreet Map 841 OpenStreet Map              
          Reeser Welle     OpenStreet Map 841,50 OpenStreet Map     Hönnepel        
          Haus Magdeburg-Manenburg     OpenStreet Map 841,60 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 842 OpenStreet Map              
          Mahnensee   Sporthafen/jachthaven/marina/port de plaisance OpenStreet Map 842,80 OpenStreet Map     Wisselward        
                OpenStreet Map 843 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 844 OpenStreet Map              
                OpenStreet Map 844,40 OpenStreet Map Fähre/veer/ferry/bac -Grieth Grieth        
          Reeser Grund     OpenStreet Map 844,50 OpenStreet Map              
              OpenStreet Map 845 OpenStreet Map     Griether Grund          
          Personenfähre Grietherort- Fähre/veer/ferry/bac OpenStreet Map 845,10 OpenStreet Map Fähre/veer/ferry/bac   Grieth          
        Grietherort     OpenStreet Map 845,40 OpenStreet Map Hafen/haven/port Umschlagstelle Kieswerk Wissel            
              OpenStreet Map 846,00 OpenStreet Map     Knollenkamp          
          Dornicker Grund     OpenStreet Map 847,00 OpenStreet Map                
          Dornicker Altrhein     OpenStreet Map 847,50 OpenStreet Map                
          Dornick     OpenStreet Map 847,40 OpenStreet Map                
            Reede Emmerich OpenStreet Map 847,60 OpenStreet Map Reede Emmerich            
                OpenStreet Map 848 OpenStreet Map                
                OpenStreet Map 849,00 OpenStreet Map     Prickenort          
                OpenStreet Map 850,00 OpenStreet Map     Griether Grund          
                google maps 850,50 google maps     Biermannshof          
                google maps 851 google maps                
          Dornicker Grund     google maps 851,50 google maps                
          Industriehafen Emmerich Hafen/haven/port google maps 851,60 google maps                
          Fiskalischer Hafen Emmerich Hafen/haven/port google maps 851,83 google maps                
WWW: Emmerich       Emmerich   Pegel Emmerich google maps 851,90 google maps                
              google maps 852 google maps                
              google maps 852,45 google maps     Prickenort          
              google maps 852,45 google maps     Kalflack        
              google maps 852,60 google maps     Schaarort
(Hurendeich)
         
              google maps 853 google maps                
          Reede Emmerich google maps 853,13 google maps Reede Emmerich            
      Brücke/brug/bridge/pont Straßenbrücke Emmerich-     google maps 853,23 google maps     -Kleve Brücke/brug/bridge/pont      
          Wassersporthafen Emmerich Sporthafen/jachthaven/marina/port de plaisance google maps 853,77 google maps                
              google maps 854,00 google maps     Schaarort          
          Emmericher Grund     google maps 854,20 google maps              
              Hochspannungsleitung google maps 854,24 google maps Hochspannungsleitung            
                google maps 855 google maps              
          Hüthum     google maps 855,50 google maps              
                google maps 856 google maps              
                google maps 856,90 google maps Hafen/haven/port Umschlagstelle Spyck          
                google maps 857,00 google maps     Griethausen        
                google maps 857,40 google maps     Spyck        
          WSA Duisburg/Rhein
Deutschland
Niederlande
Directie Oost-Nederland
  google maps 857,667 google maps              
          Niederrhein
Boven-Rijn
  google maps 857,68 google maps   Niederrhein
Boven-Rijn
       
                google maps 858,00 google maps     Spijker Grund          
            rede Lobith google maps 857,77 google maps                
                google maps 859,00 google maps     Wardhausen          
          Emmericher Grund     google maps 860,00 google maps                
              google maps 860,90 google maps     Spijker Grund          
              google maps 861 google maps              
              google maps 861,50 google maps     Schenkenschanz        
              google maps 862 google maps              
        Tolkamer   Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie google maps 862,30 google maps              
          haven Lobith
werf De Hoop
Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie google maps 862,75 google maps              
          Lobither Grund     google maps 863,00 google maps              
          Bijlandsch Kanaal   google maps 863,20 google maps   Bijlandsche Kanal        
              waterpeil Lobith google maps 863,30 google maps              
            overnachtingshaven Lobith Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie google maps 863,40 google maps              
          Keeken     google maps 863,50 google maps              
                google maps 863,90 google maps Hafen/haven/port
Sporthafen/jachthaven/marina/port de plaisance
Schiffahrtsweg Rhein-Kleve Aus-/Einfahrt      
                google maps 864 google maps              
          Lobither Grund     google maps 864,40 google maps              
        De Bijland     google maps 864,50 google maps              
              google maps 864,80 google maps     Bimmen        
              google maps 865 google maps              
              google maps 865,515 google maps   WSA Duisburg/Rhein
Deutschland
Niederlande
Directie Oost-Nederland
       
          Pannerden- Fähre/veer/ferry/bac google maps 866,00 google maps Fähre/veer/ferry/bac -Millingen          
              google maps 866,20 google maps Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie verkeerspost Millingen          
              google maps 866,40 google maps Schiffahrt/scheepvaart/shipping/batellerie   Millingen        
        Bijlandsch Kanaal   google maps 863,20 google maps   Bijlandsch Kanaal        
              google maps 867 google maps              
            Pegel Wesel google maps 867,30 google maps              
          rede Lobith google maps 867,43 google maps              
        Boven-Rijn   google maps 867,46 google maps   Boven-Rijn        
      Pannerdensch Kanaal / Neder-Rijn Pannerdensch Kanaal>>>Neder-Rijn     Waal        
          Pannerdense Kop     google maps 867,46 google maps              
              google maps 868 google maps              
              google maps 869 google maps              
              google maps 870 google maps              
              google maps 871 google maps              
        Hulhuizen     google maps 871,10 google maps              
              google maps 872 google maps              
              google maps 873 google maps              
              google maps 874 google maps              
              google maps 875 google maps              
              google maps 876 google maps              
              google maps 877 google maps              
              google maps 878 google maps              
              google maps 879 google maps              
              google maps 880 google maps              
              google maps 881 google maps              
        Sprokkelenburg     google maps 881,50 google maps              
              google maps 882 google maps              
              google maps 883 google maps              
              google maps 883,40 google maps Hafen/haven/port havens Nijmegen          
    Brücke/brug/bridge/pont verkeersbrug Lent-     google maps 883,50 google maps   -Nijmegen verkeersbrug Brücke/brug/bridge/pont    
              google maps 883,70 google maps Lindenberghaven          
        Lent     google maps 884,00 google maps   Nijmegen        
    Brücke/brug/bridge/pont Spoorwegbrug Nijmegen     google maps 884,50 google maps   Spoorwegbrug Nijmegen Brücke/brug/bridge/pont    
              google maps 884,60 google maps Hafen/haven/port Waalhaven          
              google maps 885 google maps              
            Hochspannungsleitung google maps 886,00 google maps Hochspannungsleitung            
              google maps 887,00 google maps Hafen/haven/port Maas-Waal-Kanaal Aus-/Einfahrt      
              google maps 887,20 google maps   verkeerspost Nijmegen          
        Oosterhout     google maps 887,80 google maps     Weurt        
              google maps 888 google maps              
              google maps 889 google maps              
              google maps 890 google maps              
        Slijk-Ewijk     google maps 890,20 google maps              
              google maps 891 google maps              
              google maps 892 google maps              
              google maps 893,00 google maps     Ewijk        
        Herveld     google maps 893,20 google maps              
      Brücke/brug/bridge/pont Verkeersbrug Ewijk     google maps 893,70 google maps     Verkeersbrug Ewijk Brücke/brug/bridge/pont      
              google maps 894 google maps              
              google maps 895 google maps              
              google maps 895,60 google maps     Winssen        
              google maps 896 google maps              
              google maps 897 google maps              
              google maps 898 google maps              
              google maps 899,00 google maps     Deest        
          Waal   google maps >900 google maps   Waal          
Neder-Rijn
      Ein-/Ausfahrt Pannerdensch Kanaal   google maps 867,46 google maps   Waal        
              google maps 867,46 google maps     Pannerdense Kop          
              google maps 868 google maps              
              google maps 869 google maps              
        Pannerden     google maps 869,50 google maps              
              google maps 869,90 google maps     Doornenburg        
          Pannerden- Fähre/veer/ferry/bac google maps 870,00 google maps Fähre/veer/ferry/bac -Doornenburg          
              google maps 871 google maps              
              google maps 872 google maps              
            Hochspannungsleitung google maps 872,40 google maps Hochspannungsleitung            
              google maps 873 google maps              
        Pannerdensch Kanal
Neder-Rijn
  google maps 873,50 google maps   Pannerdensch Kanal
Neder-Rijn
       
              google maps 874 google maps              
              google maps 875,00 google maps              
              google maps 876 google maps              
          Loo- Fähre/veer/ferry/bac google maps 876,80 google maps Fähre/veer/ferry/bac -Huissen          
              google maps 877,00 google maps     Huissen        
              google maps 878 google maps              
      Einmündung Geldersche IJssel   google maps 878,60 google maps   Neder-Rijn        
              google maps 879 google maps              
      Brücke/brug/bridge/pont Verkeersbrug Arnhem     google maps 879,90 google maps     Pleybrug Brücke/brug/bridge/pont      
              google maps 880 google maps              
              google maps 880,20 google maps     Malburgen        
              google maps 881 google maps              
          Nieuwe Haven Arnhem Hafen/haven/port google maps 881,70 google maps              
              google maps 882 google maps              
    Brücke/brug/bridge/pont Verkeersbrug Arnhem     google maps 882,86 google maps     Verkeersbrug Brücke/brug/bridge/pont    
        Arnhem     google maps 883,00 google maps              
      Brücke/brug/bridge/pont Verkeersbrug Arnhem     google maps 883,80 google maps     Roermondspleinbrug Brücke/brug/bridge/pont      
              google maps 884 google maps              
              google maps 885 google maps              
              google maps 886 google maps              
              google maps 887 google maps              
    Brücke/brug/bridge/pont Spoorwegbrug Oosterbeek     google maps 887,76 google maps     Spoorwegbrug Brücke/brug/bridge/pont    
            Hochspannungsleitung google maps 887,82 google maps Hochspannungsleitung            
              google maps 888 google maps              
        Oosterbeek     google maps 889,00 google maps              
          Oosterbeek- Fähre/veer/ferry/bac google maps 889,85 google maps Fähre/veer/ferry/bac -Driel          
        stuw- en sluiskanaal   google maps 889,90 google maps   Neder-Rijn        
        Westerbouwing     google maps 890,00 google maps              
        Heveadorp     google maps 890,30 google maps              
              google maps 891 google maps              
              google maps 891,20 google maps     Driel        
          sluis Driel google maps 891,50 google maps   stuw Driel          
              google maps 892 google maps              
        Doorwerth     google maps 892,40 google maps              
        stuw- en sluiskanaal   google maps 892,50 google maps   Neder-Rijn        
              google maps 893 google maps              
              google maps 894 google maps              
      Brücke/brug/bridge/pont Verkeersbrug Heteren     google maps 894,30 google maps     Verkeersbrug Heteren Brücke/brug/bridge/pont      
              google maps 894,70 google maps     Heteren        
              google maps 895 google maps              
              google maps 896 google maps              
              google maps 897 google maps              
        Renkum     google maps 897,30 google maps              
              google maps 898 google maps              
              google maps 898,90 google maps     Randwijk        
              google maps 899 google maps              
        Neder-Rijn   google maps >900 google maps   Neder-Rijn        
IJssel
        Geldersche IJssel   google maps 878,60 google maps   Neder-Rijn Aus-/Einfahrt      
          laadplaats Westervoort   google maps 880,30 google maps     Arnhem        
      Brücke/brug/bridge/pont verkeersbrug Westervoort     google maps 880,90 google maps     verkeersbrug Westervoort Brücke/brug/bridge/pont      
      Brücke/brug/bridge/pont spoorwegbrug Westervoort     google maps 880,95 google maps     spoorwegbrug Westervoort Brücke/brug/bridge/pont      
      Brücke/brug/bridge/pont snelwegbrug     google maps 883,05 google maps     snelwegbrug Brücke/brug/bridge/pont      
        begin doorsteek     google maps 887,00 google maps   begin doorsteek          
          voetveer Rheden Fähre/veer/ferry/bac google maps 887,05 google maps Fähre/veer/ferry/bac voetveer Rheden          
        oude loop laadplaats Giesbeek   google maps 889,20 google maps              
              google maps 890,70 google maps   laadplaats de Meteoor oude loop        
        einde doorsteek     google maps 891,00 google maps     einde doorsteek        
        Bingerden     google maps 899,00 google maps              
        IJssel   google maps >900 google maps   IJssel